Toon Hermans Salon

Toon Hermans Salon Barneveld: Inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden in de gemeente Barneveld.

De diagnose kanker is een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van betrokkene en allen die geconfronteerd worden met kanker. Het gegeven dat één op de drie mensen te maken krijgt met kanker wil zeggen, dat nagenoeg iedereen direct of indirect met kanker te maken krijgt, met alle emoties die daarbij horen, zoals twijfel, angst, onzekerheid.

De Toon Hermans Salon Barneveld biedt ruimte waar mensen die te maken hebben met kanker, elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen zijn met een luisterend oor en organiseert themabijeenkomsten.

Heel belangrijk vinden wij het, dat er juist ook de ruimte is om even niet met kanker bezig te zijn. Wij bieden ter ontspanning gevarieerde activiteiten aan, zoals bijvoorbeeld, schilderen, boetseren, creatief handwerken, bloemschikken, wandelen en seizoensgebonden activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten staat juist het leven en de kwaliteit daarvan centraal.

Naast inloop en activiteiten kunt u in de Toon Hermans Salon ondersteuning krijgen in de vorm van een persoonlijk gesprek. Wij willen mensen daarmee drempelloos steun en aandacht bieden. Dat kan in de spreekkamer van ons huis of bij u thuis, als u net uit het ziekenhuis komt.

Met onze ondersteuning richten wij ons op geven van informatie, toename van verkracht, verwerken van het ziekteproces, kwaliteit van het leven.

Bij de Toon Hermans Salon bent u altijd welkom tijdens de inloop van dinsdag tot en met donderdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur. Elke woensdagmiddag is er boetseren of schilderen. Op woensdagochtend eenmaal per veertien dagen creatief handwerken.

Wandelen kunt van april tot oktober op donderdagavond eenmaal in de veertien dagen, startpunt Schaffelaar Erf in het Schaffelaarse Bos. Bekijk voor de actuele agenda onze website: www.toonhemanssalonbarneveld.nl. Ons adres: Krommestraat 4 te Barneveld.