Missie & Visie

Missie

Het Oncologienetwerk Barneveld is een interdisciplinair en transmuraal oncologisch netwerk van zorgverleners – voornamelijk paramedische – gespecialiseerd in de oncologie. Het netwerk staat voor het leveren van optimale en trefzekere zorg in de regio Barneveld, voor iedere cliënt die met kanker te maken krijgt. Samen wordt gestreefd naar kwalitatief hoogwaardig en doelmatige zorg op maat voor oncologische zorgvragers en hun naasten om zo de levenskwaliteit van mensen met en na de behandeling van kanker te kunnen verbeteren of zoveel mogelijk te kunnen behouden.

Deze zorg is goed vindbaar, in de eigen omgeving, laagdrempelig en afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften.

Visie

Onze visie kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:

Het Oncologienetwerk Barneveld staat voor bereikbare, interdisciplinaire, oncologische zorg op maat waarbij de zorgvrager en zijn/haar naaste(n) de regie behouden.

 • Wij werken constant aan onze kennis die vanuit wetenschappelijk onderzoek gegenereerd wordt (evidence based), de ervaring die de behandelaar uit het verleden heeft (klinische expertise) en de verwachtingen c.q. wensen van de cliënt.
 • Er vindt samenwerking plaats tussen de verschillende professionals, op die gebieden die in het belang zijn van de cliënt en met toestemming van de cliënt:
  • Oncologieverpleegkundige (Allerzorg – Care for cancer)
  • Oncologiefysiotherapie (Medifit en Fysio Barneveld)
  • Oedeemfysiotherapie (Medifit en Fysio Barneveld)
  • Ergotherapie (Medifit en Ergotherapie Praktijk Veluwe)
  • Diëtetiek (Diëtistenpraktijk Barneveld)
 • Wij vinden het belangrijk om:
  • Zorg op maat te leveren in de praktijk of in de thuissituatie;
  • Samen met de cliënt en zijn/haar naasten de hulpvragen vast te stellen;
  • Kwaliteit van leven voorop te zetten;
  • Mantelzorgers/familie te betrekken bij de behandeling en hen te ondersteunen.