Slaapoefentherapie

Goed slapen is belangrijk. Uw lichaam en geest hebben rust nodig. Die rust krijgt u vooral tijdens uw slaap. Slecht slapen heeft grote invloed op de kwaliteit van het leven. In alle fases van het ziekteproces van kanker kunnen slaapproblemen voorkomen. In de palliatieve fase en met name in de laatste drie maanden van het leven komen slaapproblemen veel voor.

Er kunnen inslaapproblemen zijn, doorslaapproblemen of u wordt iedere ochtend te vroeg wakker. De oorzaak van het slaapprobleem kan veroorzaakt worden door lichamelijk klachten en/of mentale klachten die samenhangen met het ziek zijn. Slecht slapen kan ook verband houden met een verstoord dag-nachtritme.

Wanneer u slaapproblemen ervaart en uw functioneren op de dag hierdoor beïnvloed wordt, is het belangrijk dat u vertelt dat er slaapproblemen zijn. De huisarts, uw zorgverlener of naasten kunnen u dan verwijzen naar de slaapoefentherapeut.

De slaapoefentherapeut zal door u vragen te stellen of met uw naasten te praten meer te weet willen komen over uw slaapgewoontes en slaapproblemen. Als de oorzaak van de slaapproblemen bekend is, is het belangrijk om die eerst aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door uw huisarts in te schakelen wanneer medicatie nodig is om pijn of andere lichamelijke ongemakken te verminderen. Wanneer u veel piekert of last heeft van angst of somberheid kan een praktijkondersteuner of geestelijke verzorger ingeschakeld worden.

Wanneer u met slaapoefentherapie verder begeleid wil worden, leert u uw slaapproblemen zelfstandig aan te pakken. De slaapoefentherapeut neemt met u de gehele 24 uur onder de loep om maatwerk te leveren op uw specifieke slaapproblemen. U krijgt uitleg over de slaap en praktische tips die u direct kan toepassen. U leert ontspanningsoefeningen, ademhalings- en focusoefeningen. Door deze manier van behandelen krijgt u inzicht en handvatten om de slaap te verbeteren. Uw naasten worden betrokken bij de behandelingen en adviezen zodat zij u ook weer tot steun kunnen zijn.

Vergoeding slaapoefentherapie:
Slaapoefentherapie valt onder oefentherapie Mensendieck.

  • Indien een indicatie niet chronisch is dan worden de behandelingen alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering
  • In sommige gevallen worden de behandelingen door de slaapoefentherapeut vanaf de 20 e behandeling fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden zo mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering