Oedeem Fysiotherapie

Tijdens of na een operatie en/of bestraling kan er ook oedeem ontstaan. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit kan zich  uiten in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Behandelingsmethoden:

De oedeemfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om verschillende behandelingsmethoden te gebruiken:

  • Compressietherapie: om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren kunnen bandages gebruikt worden en soms is het nodig om een therapeutische-elastische kous te dragen.
  • Manuele lymfedrainage: een massagetechniek ter stimulering van de afvoer van lymfevocht.
  • Oefentherapie: oefeningen gericht op mobiliteit, kracht, stimulering van niet-aangedane lymfevaten en conditietraining.
  • Ademtherapie: specifieke ademhalingsoefeningen zijn een stimulans voor de afvoer van lymfevocht.
  • Voorlichting: over de behandeling en de gevolgen van de behandeling, huidverzorging, voeding, preventie van oedeem, lymfepress aanschaf en zelfhulp.
  • Lymfetaping: een specifieke tapetechniek, die de circulatie in de huid kan verbeteren en de lymfeafvoer kan bevorderen. Tevens kan deze tape ingezet worden ter mobilisering van huid en littekens.

Vergoeding oedeemfysiotherapie:

Oedeemfysiotherapie in de eerstelijn valt onder fysiotherapie.

  • Indien een indicatie niet chronisch is dan worden de behandelingen alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
  • In sommige gevallen worden de behandelingen door de oedeemfysiotherapeut vanaf de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden zo mogelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Overleg met uw fysiotherapeut om de mogelijkheden te bespreken.

Samenwerkende fysiotherapiepraktijken:

Medifit en Fysio Barneveld streven samen naar kwalitatief hoogwaardige oedeemzorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van de ziekte.

FysioBarneveld Logo

Ga naar website Medifit
Ga naar website Fysio Barneveld