ErgoTherapie

Ergotherapie in het algemeen is gericht op dagelijkse activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren, ondanks ziektes of beperkingen van de cliënt. Het biedt ondersteuning bij taken als zelfverzorging, huishouden, mobiliteit, werk en hobby’s door strategieën of hulpmiddelen. Uitgangspunt is altijd het totaalplaatje van de persoon, omgeving en dagelijkse activiteiten.

Bij de diagnose kanker verandert er veel, u blijft het liefst zo zelfstandig mogelijk. Dit kan lastig zijn door lichamelijke beperkingen als vermoeidheid of cognitieve klachten als geheugenproblemen.

Advisering bij energieverdeling

Ergotherapie geeft advies over energieverdeling en belasting en belastbaarheid. Wij kunnen u helpen bij het vinden van balans in de klachten en kunnen uitvoeren van de dingen die u graag doet. Hiervoor kijken we praktisch naar hoe de verdeling is op het moment van dag, maar ook de verdeling in een week. Zo zoeken we samen met u uit waar de grenzen van activiteiten liggen, inzicht krijgen hierin is van belang.  Vervolgens geven wij u tools om efficiënt met uw energie om te gaan middels een dag/weekplanning. Een methode die veel wordt gebruikt is “de Activiteitenweger”, dit maakt de activiteiten meetbaar met punten om zo te weten wat er per dag ‘uitgegeven’ kan worden.

Inzetten van hulpmiddelen

Ergotherapie kan ook hulpmiddelen inzetten, denk aan douchestoel, bed, rolstoel of zitkussen. Een ergotherapeut kent de weg hiervoor of er vergoedingen mogelijk zijn en kan de aanvraag regelen. Zo zijn er voor verschillende vergoedingen mogelijk via de zorgverzekering (half jaar of langer) of de gemeente. Bij de één gericht op zelfstandigheid en activering en bij de ander meer gericht op comfort.

Wat doet ergotherapie nog meer

Ergotherapie biedt verder nog ondersteuning in:

  • Het leren omgaan en trainen van cognitieve klachten zoals bijvoorbeeld concentratie, geheugen en aandacht
  • Mantelzorgondersteuning, waarbij we gezamenlijk kijken hoe alle partijen het vol kunnen houden. Hoe is bijvoorbeeld de uitvoer en verdeling van taken, welke hulpbronnen zijn er mogelijk?

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Samenwerkende ergotherapie praktijken

Ergotherapie Paraktijk Veluwe en Medifit streven samen naar kwalitatief hoogwaardige ergotherapeutische zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van de ziekte.

Ga naar de website van Medifit.
Ga naar de website van Ergotherapie Veluwe.
Ga naar de website van Centrum Evers.